RODO

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest River Kiosk Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą: ul. Jurajska 93, 32-082 Bolechowice. Z ADO skontaktować można się pod poprzez adres: ado@river-kiosk.pl lub pod nr. Telefonu: 012 638-66-55
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 p. 1 lit. a. i b. RODO
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  – realizacji zamówień, usług i dostaw
  – świadczenia serwisu sprzętu i oprogramowania
  – udzielania informacji handlowych
  – sporządzania umów
  – zachowania relacji biznesowych
  – działań marketingowych
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest River Kiosk Sp. z o.o., Sp. K. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom, również do Państw trzecich
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 6. ADO informuje, że osoby podające swoje dane osobowe mają prawo do żądania:
  – dostępu do treści swoich danych – możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane (Art. 15 RODO)
  – sprostowania i uzupełnienia podanych danych (Art. 16 RODO)
  – usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym (Art.17 p. 1 RODO)
  – ograniczenia przetwarzania (Art. 18 p. 1 RODO)
 7. ADO informuje, że osoby podające swoje dane osobowe mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli ADO nie realizuje żądań z p. 4. klauzuli (Art. 12 p. 4 RODO) lub jeśli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej. Chcąc skorzystać z informacji, usług bądź produktów River Kiosk jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa DO będzie brak możliwości realizacji zamówień złożonych w River Kiosk Sp. z o.o. Sp.K..